Factureren kan je zelf
Een factuur maken is simpeler dan je denkt. Ondernemen is interessant en steeds meer mensen doen het. Toch is er een onderdeel waar veel mensen erg tegenop zien; het factureren van de geleverde goederen of diensten. Toch is dit niet iets waar je tegenop hoeft te zien. Met de onderstaande tips kan jij prima zelf factureren. Je hoeft er geen boekhouddiploma’s voor te hebben.

Maak debiteurgegevens aan
Een klant aan wie je een factuur stuurt heet ook wel een debiteur. Van een debiteur moet je een aantal gegevens verzamelen tijdens een bestelling die hij plaatst. Denk in dat geval aan de naam, adres en woonplaats gegevens maar het is ook verstandig om een mailadres of een telefoonnummer achter de hand te hebben. Maak per debiteur een bestand aan waarin je de zojuist genoemde gegevens vermeldt.

Houd de geleverde diensten goed bij
Houd goed bij in het bestand met debiteurgegevens welke goederen of diensten je hebt geleverd. Zeker wanneer het gaat om meerdere zaken is het goed om dit achter de hand te houden. Je wil immers dat een factuur zo volledig mogelijk is. Spreek af per welke periode je factureert. Dat kan per bestelling zijn, maar het kan ook voor meerdere bestellingen om te voorkomen dat je wekelijks meerdere facturen naar een en dezelfde klant moet sturen. Je kan ook een maximaal bedrag per factuur afspreken.